Canalul Morii Cluj-Napoca

Canalul Morii Cluj -Napoca se așterne pe o lungime completă de 7,2 km și constituie, în prezent, o zonă cu o vastă eficacitate turistică și de amuzament în Cluj, pe care o puteți vedea datorită companiei Elit Bus https://cluj.md/

Strada Andrei Șaguna este reprezentată ca una dintre cele mai fermecătoare străzi din Cluj. Amplasată ca zonă pietonală, această stradă include aerul boem care oferă o altă imagine Clujului. La această etapă este reflectată o imagine de viitor, căci în contradicție, mai există unele dificultăți de administrare și igienă a canalului.

Scurt istoric despre acest canal:

Canalul Morii a fost creat pentru asigurarea curățeniei și igienei din oraș în secolul al XVI-lea. Grație prezenței la Cluj-Napoca a principelui, dregătorilor sau soliilor străine, locuitorii și conducătorii orașului au fost stimulați să participe la dezvoltarea și tranformarea orașului, pentru a crea o gazdă corespunzătoare elitei diplomatice, politice sau celei militare a principatului

În acest sens, la 16 aprilie 1558, în consiliul din oraș, a fost luată decizia de a asigura igienă și curățenie, ca apa din Someșul Mic să fie adusă în imediata apropiere a orașului. Se presupune că pe vechiul braț al Someșului Mic ar fi fost înfăptuită albia săpată în pământ. Pe vremurile vechiului oraș roman Napoca, ar fi curs apă. Oficialitățile au fost destul de operanți. Pentru început ei au primit de la regina Isabella eliberarea orașului de la achitarea impozitului pentru întregul an. Pe 25 iunie, din voința creării cât mai rapide a canalului de aducție, consiliul a luat hotărârea ca fiecare zecime (n.r. subdiviziune a orașului formată din zece case) să îndrepte oamenii spre ajutor la săpat.

La momentul actual, Canalul Morii se află în etapa potențialului obiectiv turistic. Acest loc poate fi vizitat cu ajutorul companiei Elit Bus https://cluj.md/

Altele

Parola Wifi: ElitBus.md